wybierz wersję:    dołącz do nas
newsletter:
szukaj:
O Forum
O Forum

Jest to jednodniowe wydarzenie w formule konferencji wraz z towarzyszącą wystawą, którego celem jest promowanie roli i znaczenia Marynarki Wojennej w wymiarze nie tylko stricte wojennym, ale także w odniesieniu do różnorodnych zadań, które są powierzane Marynarce Wojennej w czasie pokoju lub konfliktu asymetrycznego.

Tematyka
Tematyka

Tematyka Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa obejmuje m. in. prezentację pierwszych wyników prac nad projektem Strategii Bezpieczeństwa Morskiego Państwa, postępów planów modernizacji technicznej Marynarki Wojennej RP oraz możliwości polskiego przemysłu i jego zagranicznych kooperantów.

Wystawa
Wystawa

Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa to doskonała okazja z jednej strony do zaprezentowania osiągnięć i planów Marynarki Wojennej, a z drugiej technologii które mogą znaleźć zastosowanie w nowoczesnej flocie wojennej.

Tematyka
Tematyka

Tematyka Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa obejmuje m. in. prezentację pierwszych wyników prac nad projektem Strategii Bezpieczeństwa Morskiego Państwa, postępów planów modernizacji technicznej Marynarki Wojennej RP oraz możliwości polskiego przemysłu i jego zagranicznych kooperantów.

W czwartek 19 stycznia 2017 w Warszawie w hotelu Novotel Airport odbędzie się druga edycja Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa 2017.

 

UNIKALNE WYDARZENIE

 

Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa to unikalne w skali Polski wydarzenie. Jest ono organizowane przez dwa podmioty od lat zaangażowane w sprawy morskie – Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni będącą kuźnią kadr Marynarki Wojennej RP oraz Zarząd Targów Warszawskich, organizatora największego wydarzenia branży morskiej w Polsce – Międzynarodowych Targów Morskich BALTEXPO. Oś programowa Forum tworzona jest w konsultacji ze wszystkimi instytucjami mającymi wpływ na kierunki i dynamikę rozwoju Marynarki Wojennej RP oraz wspierających jej zdolności przemysłów morskich. Forum tradycyjnie odbywa się w Warszawie, co sprzyja włączeniu do dialogu na temat przyszłości Marynarki Wojennej także tych spośród decydentów, którzy w swojej dotychczasowej pracy nie mieli wielu okazji by w tym dialogu uczestniczyć.

 

WYSOKIEJ RANGI UCZESTNICY

 

Wśród potwierdzonych uczestników tegorocznego Forum są m.in.; Pan Tomasz Szatkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej; Pan Grzegorz Witkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej; Pan Dariusz Gwizdała, Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego; Pan Michał Jach, Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej; Pan gen. broni Michał Sikora, I Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego; Pan wiceadm. dr Stanisław Zarychta, Dowódca Centrum Operacji Morskich, Dowódca Komponentu Morskiego, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych; Pan kontradm. Mirosław Mordel, Inspektor Marynarki Wojennej w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych; Pan kontradm. Odd Werin, Dyrektor Departamentu Programów Morskich szwedzkiej agencji FMV; Pan gen. bryg. dr Jarosław Kraszewski, Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego; Pan kontradm. Krzysztof Jaworski, Dowódca 3 Flotylli Okrętów; Pan płk Dariusz Pluta, Szef Inspektoratu Uzbrojenia oraz Pan kmdr. Krzysztof Zdonek, Dowódca 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.

 

WYSTAWA

 

Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa to także wystawa, na której prezentowane są nowoczesne technologie dla Marynarki Wojennej, potencjał kooperacyjny polskich i zagranicznych producentów okrętów i uzbrojenia morskiego oraz dziedzictwo Marynarki Wojennej. Na wystawie będzie można zapoznać się z rozwiązaniami i technologiami takich czołowych polskich i zagranicznych podmiotów takich jak Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., DCNS, SAAB, BAE Systems, ThyssenKrupp Marine Systems, Kongsberg Defence & Aerospace, Remontowa Shipbuilding S.A., Siltec Sp. z o.o., Kenbit Sp.J., Mavernic, Politechnika Gdańska, Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej, PIT-Radwar, Ibcol oraz Zakłady Mechaniczne Tarnów.

______________________________________

 

14 stycznia 2016 w Warszawie odbyła się pierwsza z cyklu konferencji specjalnie dedykowanych planom, wyposażeniu, technologiom i rozwiązaniom na rzecz obronności morskiej – Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa  2016. Jest to jednodniowe wydarzenie w formule konferencji wraz z towarzyszącą wystawą, którego celem jest promowanie roli i znaczenia Marynarki Wojennej w wymiarze nie tylko stricte wojennym, ale także w odniesieniu do różnorodnych zadań, które są powierzane Marynarce Wojennej w czasie pokoju, konfliktu asymetrycznego czy wreszcie tzw. wojny hybrydowej.

Tematyka Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa 2016 obejmuje min. prezentację pierwszych wyników prac nad projektem Strategii Bezpieczeństwa Morskiego Państwa, postępów planów modernizacji technicznej Marynarki Wojennej RP oraz możliwości polskiego przemysłu i jego zagranicznych kooperantów w realizowaniu prac serwisowych, modernizacji oraz budowy nowych okrętów.

 

 

Aktualności

2016-10-16
Patronat Honorowy Przewodniczącej Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy potwierdzenie objęcia Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa 2017 Patronatem Honorowym Przewodniczącej Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Pani Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk.

Projekt & cms: www.zstudio.pl